आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

कुल जनसंख्या
५९७६
पुरुष जनसंख्या
२८८२
महिला जनसंख्या
३०९४
अन्य जनसंख्या

विजयी

मनाङ - १
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी