आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

कुल जनसंख्या
७१५२२३
पुरुष जनसंख्या
३६३४४८
महिला जनसंख्या
३५१७६९
अन्य जनसंख्या

विजयी

मोरङ - १
मतगणना सम्पन्न
नेपाली कांग्रेस

२७२९७ निर्वाचित

२६८६७

नेकपा (एमाले)
विस्तृत जानकारी
मोरङ - २
मतगणना सम्पन्न
नेकपा (एमाले)

३३१४८ निर्वाचित

३१९४०

नेपाली कांग्रेस
विस्तृत जानकारी
मोरङ - ३
मतगणना सम्पन्न
नेपाली कांग्रेस

४८६३१ निर्वाचित

२५८९५

नेकपा (एमाले)
विस्तृत जानकारी
मोरङ - ४
मतगणना सम्पन्न
नेकपा (माओवादी केन्द्र)

३०६१२ निर्वाचित

२४४६३

नेकपा (एमाले)
विस्तृत जानकारी
मोरङ - ५
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी
मोरङ - ६
मतगणना सम्पन्न
नेपाली कांग्रेस

३५२२४ निर्वाचित

२२९४६

नेकपा (एमाले)
विस्तृत जानकारी