आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

ज्ञान बहादुर शाही

ज्ञान बहादुर शाही (gyan bahadur shahi)