आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

पद्‍मा कुमारी अर्याल

पद्‍मा कुमारी अर्याल (Padma Kumari Aryal)